BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 10/29/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 kwi 2015 12:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 969 razy