BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 13/41/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330 z późn.zm.) oraz § 55 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2014 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży, w skład którego wchodzą:

1) Bilans na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 8. 049 099,54 zł.

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto –124 658,34 zł.

3) Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014.

§ 2

Zysk netto wypracowany za rok 2014 przeznacza się na cele statutowe ZPOZ z siedzibą w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 maj 2015 08:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1035 razy
Ilość edycji: 1