BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/51/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 maja 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu z podziałem na:
1) zadania własne,
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 28.424.029,00 zł, w tym: dochody bieżące – 26.290.855,00 zł, dochody majątkowe – 2.133.174,00 zł,

– wydatki ogółem – 30.041.052,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.646.262,00 zł, wydatki majątkowe – 4.394.790,00 zł.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 cze 2015 08:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 742 razy