BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 16/52/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 106.200,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 106.200,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 2.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 28.530.229,00 zł w tym: dochody bieżące – 26.397.055,00 zł, dochody majątkowe – 2.133.174,00 zł,

- wydatki ogółem - 30.147.252,00 zł w tym: wydatki bieżące – 25.752.462,00 zł, wydatki majątkowe – 4.394.790,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 12:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 796 razy