BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/53/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przenosi się z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (zadania własne), zgodnie z załącznikiem Nr 1.



§ 2

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 28.630.229,00 zł, w tym: dochody bieżące – 26.492.135,00 zł, dochody majątkowe – 2.138.094,00 zł,

– wydatki ogółem – 31.977.556,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.855.673,00 zł, wydatki majątkowe – 6.121.883,00 zł.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych
Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lip 2015 12:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1083 razy