BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 18/57/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 60.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

 § 2

 Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 60.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

 § 3

 Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

 § 4

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 – dochody ogółem         – 28.704.551,00 zł, w tym: dochody bieżące – 26.566.457,00 zł,

                                                                            dochody majątkowe – 2.138.094,00 zł,

 – wydatki ogółem         – 32.051.878,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.929.995,00 zł,

                                                                            wydatki majątkowe – 6.121.883,00 zł.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elzbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                                         


  1. Lech Szabłowski           
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 sie 2015 09:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 938 razy