BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/67/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 sierpnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 59/157/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zmieniona uchwałą Nr 116/382/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 grudnia 2010 r., zmieniona uchwałą Nr 96/352/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 lipca 2014 r., zmieniona uchwałą Nr 8/23/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 marca 2015 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

 Przewodniczący Zarządu: 

Elżbieta Parzych                                                                                                         

Członkowie Zarządu:                                                                                                                                        

1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 sie 2015 15:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 963 razy