BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/70/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok

 

Na podstawie art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu z podziałem na:

1)      zadania własne,

2)      zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 – dochody ogółem      – 30.894.588,00 zł, w tym: dochody bieżące – 27.993.574,00 zł,

                                                                               dochody majątkowe – 2.901.014,00 zł,

 – wydatki ogółem       – 34.241.915,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 27.356.612,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 6.885.303,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                                       


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 08:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 879 razy