BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/71/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31sierpnia 2015 roku
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych

 

             Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r.,poz.595 z późn. zm.) i art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych publicznych w Gminie Przytuły n/w:

 

l.p.


nr działki


położenie


relacja


1


300


Gardoty - Wilamowo


droga powiatowa 1825B

droga powiatowa 1821B


2


52


Doliwy


droga powiatowa 1820B

droga powiatowa 1825B


3


213,311,312,364


Przytuły Kolonia


droga powiatowa 1833B

droga gminna 104623B


4


272


Przytuły


droga wojewódzka 668

Droga powiatowa 1874B


5


160,170


Gardoty


droga powiatowa 1825B

droga gminna 104624B


6


65,87,260,88


Bagienice - Borawskie


droga powiatowa 1833B

droga gminna 104636B


7


111


Mroczki


droga powiatowa 1820B

do granicy gminy


8


304


Grzymki


droga powiatowa 1826B

droga powiatowa 1825B

 

                                                                     § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych                                                                                                        

Członkowie Zarządu:                                                                                                                          

 

1. Lech Szabłowski                                                                                                  
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 08:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 850 razy