BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 23/78/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 września 2015 roku
w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 1, 1a,
i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r., poz. 782) uchwala się co następuje:

§1

1. Ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w kolejnym przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden usługowy (lokal nr 4), stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, w kwocie 153 599,50 zł.

2. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 50 %.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczacy Zarządu:

Elzbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                           

 

1. Lech Szabłowski

 2. Tomasz Chojnowski

 3. Irena Przybylak

 4. Antoni Włodkowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 wrz 2015 14:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 786 razy