BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 24/79/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 Uchwały nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015 – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 3.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

 

§ 2

Przenosi się w planie dochodów bieżących budżetu powiatu kwotę 6.000,00 zł między rozdziałami w ramach działu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

 

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 3.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt C.

 

§ 4

Przenosi się w planie wydatków bieżących budżetu powiatu kwotę 6.000,00 zł między rozdziałami w ramach działu na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt D.

 § 5

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

 

§ 6

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem              – 30.898.308,00 zł, w tym: dochody bieżące – 27.997.294,00 zł,

                                                                                              dochody majątkowe – 2.901.014,00 zł,

 – wydatki ogółem                – 34.245.635,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 27.360.332,00 zł,

                                                                                              wydatki majątkowe – 6.885.303,00 zł.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarzadu:

Elzbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                                                                            


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 wrz 2015 15:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 911 razy