BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 25/81/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 października 2015 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz §8Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarząd PowiatuŁomżyńskiego uchwala co następuje:

 § 1

 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku  Nr 42/46/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 Członkowie Zarządu:                                                        

 


  1. Lech Szabłowski

  1. Tomasz Chojnowski

  1. Irena Przybylak

  1. Antoni Włodkowski.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 13 paź 2015 09:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 835 razy