BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 26/87/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 października 2015 roku
w sprawie sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 roku.

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od  1 stycznia do 30 września 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                                        

 

1. Lech Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski 

3. Irena Przybylak 

4. Antoni Włodkowski 

 

 

         

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 paź 2015 14:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1069 razy