BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 36/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 30 listopada 2004 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji.

§1

Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz.177 ) zarządzam, co następuje:
powołuję komisję w składzie:

Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Anna Jałbrzykowska - sekretarz
Wiesława Borawska - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie ekspertyz gleboznawczo-klasyfikacyjnych gruntów zalesionych we wsiach: Kisielnica, Konarzyce, Miastkowo, Gawrychy, Gontarze, Dobrylas, Ruda Osowiecka,

§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomżyński
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2004 11:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1432 razy