BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 31/103/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 02 grudnia 2015 roku
w sprawie darowizny sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), w związku z art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm. ) , uchwala się co następuje:

                                                                            § 1

Dokonuje się darowizny sprzętu medycznego w postaci Spirometru model Microlab MK – 1 sztuki, stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zgodnie z umową darowizny.

 

                                                                             § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarzadu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                 

1. Lech Marek Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Zofia Przybylak
4. Antoni Włodkowski

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 gru 2015 12:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1075 razy