BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 38 /04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji wg stanu na 31 grudnia 2004 roku następujących składników aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego w Łomży:
1. środków pieniężnych w kasie – drogą spisu z natury,
2. środków pieniężnych na rachunkach bankowych, należności, zobowiązań, funduszy
– drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości
wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia
i rozliczenia ewentualnych różnic,
3. gruntów i innych nieruchomości własnych, w zarządzie lub innej formie posiadania
zależnego – drogą porównania ewidencji: z odpowiednimi dokumentami,
4. druków ścisłego zarachowania, i innych materiałów – drogą spisu z natury.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wyznaczam zespoły w składzie:
1.Kowalewski Zbigniew
2. Urbanowski Adam
w zakresie wymienionym w § 1 pkt. 1 i 4
1.Borawska Wiesława
2.Anna Jałbrzykowska
w zakresie wymienionym w § 1 pkt. 3
1.Popiołek Marianna
2.Głażewska Grażyna
w zakresie wymienionym w § 1 pkt. 2

§ 3

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji –3.01.2005 r., termin zakończenia i weryfikacji wyników inwentaryzacji – w czasie umożliwiającym terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2004 .

§ 4

Osoby powołane na członków zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia inwentaryzacji.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Wojciech Kubrak
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 sty 2005 12:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1424 razy