BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 107/383/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 lipca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

 

            Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                          Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Lech Szabłowski                                                                     Elżbieta Parzych
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 sie 2018 12:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 505 razy