BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 stycznia 2019 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 przyjętej Uchwałą Nr 116/422/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, po uwzględnieniu Uchwały Nr 3/16/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.  

 § 2

 

Szczegółowe zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata   2019-2023 określa Załącznik do niniejszej Uchwały.

 § 3

 

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Łomżyńskiego.

 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                                 Przewodniczący Zarządu:


 1. Maria Dziekońska ……………………….                        Lech Szabłowski
 2. Tadeusz Góralczyk ………………….…...
 3. Kazimierz Polkowski ……………………
 4. Agnieszka Zduńczyk …………….………

 

 

                                                                                              Załącznik

                                                                                              do Uchwały Nr 5/21/2019

                                                                                              Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

                                                                                              z dnia 9 stycznia 2019 roku

 

 

Autopoprawka

do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

 

W projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023 w związku z wprowadzeniem projektu pn. „Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński”, dokonano korekty odpowiednich wartości po stronie wydatków oraz przychodów w następujących pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 • w kolumnie 2 w roku 2019 kwotę 38.594.927,00 zastępuje się kwotą 38.722.920,00;
 • w kolumnie 2.1 w roku 2019 kwotę 28.360.457,00 zastępuje się kwotą 28.488.450,00;
 • w kolumnie 3 w roku 2019 deficyt w kwocie 670.216,00 ulega zwiększeniu na kwotę 798.209,00;
 • w kolumnie 4 oraz 4.1 w roku 2019 kwotę 880.732,00 zastępuje się kwotą 1.008.725,00;
 • w kolumnie 4.1.1 w roku 2019 kwotę 670.216,00 zastępuje się kwotą 798.209,00;
 • w kolumnie 11.1 w roku 2019 kwotę 11.882.643,00 zastępuje się kwotą 11.906.346,00;
 • w kolumnie 12.3 oraz 12.3.2 w roku 2019 kwotę 2.221.854,00 zastępuje się kwotą 2.349.847,00;
 • w kolumnie 12.3.1 w roku 2019 kwotę 2.073.580,00 zastępuje się kwotą 2.188.095,00,
 • w kolumnie 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w roku 2019 kwotę 148.274,00 zastępuje się kwotą 161.752,00.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                             Lech Szabłowski

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 13:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 631 razy
Ilość edycji: 1