BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 stycznia 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.


             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204,2348) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349,1432) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się, co następuje: 

§ 1
1.Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat pomieszczenia na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27:

 

nr 412 o pow. użytkowej  16,70 m2,   

nr 413 o pow. użytkowej  17,80 m2,

nr 414 o pow. użytkowej  16,60 m2,

 

o całkowitej powierzchni użytkowej 51,10 m² z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych     w ramach umowy z NFZ. Do powierzchni użytkowej przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych 15,95 m².  

2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę 5,00 za m² netto miesięcznie plus media.

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania   w najem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  1. Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                Przewodniczący Zarządu

1. Maria Dziekońska………………………………          Lech Marek Szabłowski……………………

2. Tadeusz Góralczyk……………………………...

3. Kazimierz Polkowski……………………………


  1. Agnieszka Zduńczyk……………………………
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 13:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 885 razy
Ilość edycji: 1