BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

            Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu według Załącznika do uchwały.

 § 2

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 37.924.711,00 zł, w tym: dochody bieżące – 31.418.878,00 zł,

                                                                            dochody majątkowe – 6.505.833,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 38.722.920,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 28.488.450,00 zł,

                                                                            wydatki majątkowe – 10.234.470,00 zł.

 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                                  Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………...      Lech Szabłowski ………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

 

 Załącznik

do Uchwały Nr 7/26/2019

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 24 stycznia 2019 roku

 

Dokonanie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 poprzez przeniesienie środków własnych między zadaniami inwestycyjnymi:

  • zwiększenie planu o kwotę 2,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe gm. Piątnica”,
  • zmniejszenie planu o kwotę 2,00 zł w zadaniu „Środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z Gminami (zadania na drogach powiatowych)”.

 

Zmienia się nazwę zadania „Zakup samochodu dostawczego i osobowego”, które otrzymuje brzmienie pn. „Zakup dwóch samochodów dostawczych”.

 

Przewodniczący Zarządu

   Lech Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 14:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 763 razy
Ilość edycji: 1