BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 stycznia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018, poz.450, 650, 723, 1365 z 2019, poz.37 ) oraz art. 32. ust.1, ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2018r.poz.995, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu:

 

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechniania kultury fizycznej
 • promocji i upowszechniania turystyki

 

dokonano wyboru n/w ofert i podmiotów je realizujących:

 


 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
 2. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych- Zbójna 2019”, w kwocie 6 000 zł;


 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Piosenka jest dobra na wszystko – VI cykl festiwali tematycznych „ w kwocie 5.300 zł;


 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Koniec Świata Lutosławskich”, w kwocie  5 000 zł;


 1. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania: „Złoty wiek – ciekawy i radosny”, w kwocie 3 500 zł;
 2. Stowarzyszenie Mód na serce w zakresie realizacji zadania:

„Myślą Oskara Kolberga, śladem ks. Skierkowskiego”,  w kwocie 3.400 zł;


 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Niepodległość w poglądach, działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu – publikacja”, w kwocie 2 000 zł


 1. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania:

„Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu       Kameralistyki Sacrum et Musica” ,  w kwocie 1 800 zł;

 


 1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 


 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

 „Prowadzenie    Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów”,  w kwocie 21.800 zł;


 1. Powiatowe Zrzeszenie LSZ w Łomży w zakresie realizacji zadania:

„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Pow. Zrzeszenia LZS”, w kwocie 11.700 zł  


 1. Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” w zakresie realizacji zadania:

Upowszechnianie i rozwijanie  rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie  Powiatu Łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego” w    kwocie  1 500 zł.  

 

 III.W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

 


 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana”  (IV edycja), w kwocie 4 000 zł;


 1. Stowarzyszenie „Miód na serce” w zakresie realizacji zadania:

„Uroczysko – krajobrazy Kurpi „, w kwocie 1 500 zł;


 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„ Dzień ziół narwiańskich”, w kwocie 1 500 zł.

 


 1. Dotacji nie otrzymały:

Fundacja Nowoczesny KONIN na realizację zadania:
„Zabytkowo i klockowo- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łomżyńskiego dla dzieci”

 § 2.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia wyboru ofert do publicznej wiadomości nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                Przewodniczący Zarządu:

                                                                                    Lech Marek Szabłowski ……………
Członkowie Zarządu:


Maria Dziekońska …………………………..

Agnieszka Zduńczyk………………………..

Tadeusz Góralczyk………………………….

Kazimierz Polkowski……………………….

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 14:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 613 razy
Ilość edycji: 1