BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje: 

 § 1

 

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska ……………….….                     Lech Marek Szabłowski

 


  1. Tadeusz Góralczyk ………………….

 


  1. Kazimierz Polkowski ..………………

 


  1. Agnieszka Zduńczyk .……………….

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lut 2019 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 591 razy
Ilość edycji: 1