BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 8/30/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 stycznia 2019 roku
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Wskazuje się ostateczne kwoty dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Członkowie Zarządu:                                          Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska ………………………       Lech Marek Szabłowski ………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………..
  3. Kazimierz Polkowski …………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk …………………...

 

Załącznik do Uchwały

Nr 8/30/2019

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Planowane dochody i wydatki jednostek organizacyjnych
podległych Powiatowi Łomżyńskiemu w 2019 roku

 

                                                                                                                                          (w zł)
L.p.


Jednostka budżetowa


Plan dochodów na 2019 rok


Plan wydatków na 2019 rok


1


Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży


324.700,00


14.694.670,00


2


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


689.993,00


4.613.960,00


3


Powiatowy Urząd Pracy

w Łomży


37.500,00


5.610.947,00


4


Starostwo Powiatowe

w Łomży


36.872.418,00


12.676.513,00


5


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży


0,00


316.000,00


6


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Łomży


100,00


810.830,00


X

 


Ogółem


37.924.711,00


38.722.920,00

 

 Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski  

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lut 2019 15:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 576 razy