BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/33/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

                                                            

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku
Nr 42/46/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                        Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska …….…….………     Lech Marek Szabłowski ..……..….……..
  2. Tadeusz Góralczyk ………………….
  3. Kazimierz Polkowski ………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ……………………
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lut 2019 12:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 577 razy