BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 9/38/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej Gminie Nowogród.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz   art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego  uchwala, co następuje:

 § 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w brzmieniu określonym  w załączniku do uchwały dotyczącym przekazania Gminie Nowogród w zarząd drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród w części od skrzyżowania   z ul. Łomżyńską do skrzyżowania  z ul. Stara Grobla w Nowogrodzie (odcinek o długości           ok. 500 m) na okres 7 lat.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Członkowie Zarządu:                                                      Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                         Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2019 14:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 782 razy