BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 10/40/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 marca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia oświadczenia woli w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 48 ust.2 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000,1349,1432, 2500 )  uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży Pana Stanisława Studenckiego do dysponowania  na cele budowlane nieruchomością położoną w miejscowości Jedwabne powiat łomżyński o nr 1197 stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, w tym do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu:                                                         Przewodniczący Zarządu:

 

1.Maria Dziekońska .……………………...                      Lech Marek Szabłowski

2.Tadeusz Góralczyk ……………………...

3.Kazimierz Polkowski ..………………….

4.Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 mar 2019 15:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 632 razy