BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 10/42/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 marca 2019 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022.

 

       Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) , w związku z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 103/365/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie  powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2022 , w §1 pkt 3 w miejsce: „Małgorzata Bandach – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży” wpisuje się:  „Katarzyna Rogińska -Święcka   - Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży”.

§ 2.

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                      

 Członkowie Zarządu:                                                         Przewodniczący Zarządu:

 

1.Maria Dziekońska .……………………...                      Lech Marek Szabłowski ………………

2.Tadeusz Góralczyk ……………………...

3.Kazimierz Polkowski ..………………….

4.Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 mar 2019 15:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 577 razy