BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku  o wynagrodzeniu osób kierujących  niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 poz. 1252 i 2215 oraz z 2019r. poz. 492 i 534) oraz § 1 ust. 6 uchwały Nr 51/52/2000 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora  Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ustala się co następuje:

§ 1

Na wniosek Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  przyznaje się  Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  nagrodę roczną za 2018 rok  w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:

 

1.Maria Dziekońska                                                            Lech Marek Szabłowski

2.Tadeusz Góralczyk

3.Kazimierz Polkowski

4.Agnieszka Zduńczyk .

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 664 razy
Ilość edycji: 1