BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/55/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby-Kiertany – Łuby-Kurki w lokalizacji 0+000 – 2+365,32, gmina Miastkowo”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt  6 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Miastkowo  w zakresie udzielenia pomocy finansowej  na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej    nr 1956B Leopoldowo – Łuby-Kiertany – Łuby-Kurki w lokalizacji  0+000 – 2+365,32, gmina Miastkowo”.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                   Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                    Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 707 razy