BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 13/56/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo - Czartoria ” na odc. o dł. ok. 990m

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

 Przyjmuje się porozumienie z Gminą Miastkowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na  zadanie   pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 1910B Miastkowo -  Czartoria  ” na odc. o dł. ok. 990m.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                              Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska…………………….. Lech Marek Szabłowski ………………….
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….  
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 715 razy