BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/58/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r.  poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Śniadowo w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej    na zadanie   pn.: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne” na odc. dł. ok.  468 m.

 

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                              Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..              Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 554 razy