BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 13/60/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 10 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej na terenie Gminy Zbójna, Powiat Łomżyński

 

Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i  art. 7  ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.2068), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 § 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia drogi wewnętrznej,  zlokalizowanej na terenie Gminy Zbójna w miejscowości Wyk na działkach nr: 36/3, 36/6, 35/1,34/7,34/4,454/2,450/2,43/2  do  kategorii drogi  gminnej  publicznej.

 

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  

                                                    

Członkowie Zarządu:                                            Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 


  1. Maria Dziekońska…………………….. Lech Marek Szabłowski ………………….
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 650 razy