BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 14/64/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce”

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Łomża  w zakresie udzielenia pomocy finansowej    w formie dotacji celowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B ul. Młynarska w m. Konarzyce”.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                  wz. Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk……………………. Maria Dziekońska ………………….         
  2. Kazimierz Polkowski…………………..
  3. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2019 15:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 513 razy