BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 15/71/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 13 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo o dł. ok. 450 m – strona L.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511.) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Wizna  w zakresie udzielenia  pomocy finansowej       na zakup materiałów potrzebnych do  utwardzenia płytami ażurowymi pobocza  w ciągu drogi powiatowej nr 1964B na odcinku od m. Janczewo do m. Bożejewo o dł. ok. 450 m – strona L.  

            

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                     Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 13:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 612 razy