BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 16/72/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

 

          Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Zwiększa się plan się plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 7.000,00 zł według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 40.953.911,00 zł, w tym: dochody bieżące – 33.534.183,00 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 7.419.728,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 42.107.150,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 31.988.627,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 10.118.523,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .……………………...      Lech Marek Szabłowski ………………
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………...
  3. Kazimierz Polkowski ..………………….
  4. Agnieszka Zduńczyk ..…………………..

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 13:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 506 razy