BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 16/75/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 21 maja 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) w związku z art. 83b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1


  1. Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody,
    na wycięcie całkowicie suchego drzewa z gatunku modrzew, znajdującego się na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród, jednostce ewidencyjnej Nowogród - miasto, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej jako działka nr 1552/2 o pow. 0,2281 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży.
  2. Wycięcie drzewa może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wymaganego odrębnymi przepisami.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Łomży.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu

 

Maria Dziekońska …………….……………......                      Lech Marek Szabłowski

 Tadeusz Góralczyk …………..………………..

 Kazimierz Polkowski ………………….………

 Agnieszka Zduńczyk …………………………..

 


 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 maj 2019 14:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 544 razy