BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/76/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 maja 2019 roku
w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy dotyczącej wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

             Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) uchwala się, co następuje:

 § 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do porozumienia o współpracy dotyczącej wdrożenia Modelu Kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

§ 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     wz. Przewodniczący Zarządu:


  1. Tadeusz Góralczyk                                                    Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 cze 2019 08:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 561 razy