BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 17/79/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 31 maja 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

         

             Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) i art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały   Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata zmienionej uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia  30 stycznia 2008 r., uchwałą XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku,    uchwalą Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.Przeznaczyć do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lokali użytkowy  nr 215, 215a i 216 położony  na pierwszym piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 o całkowitej pow. użytkowej 50,55 m² do której przynależna jest proporcjonalnie powierzchnia pomieszczeń wspólnych – 15,78 m², stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego.

2.Ustalić wysokość opłat z tytułu najmu na kwotę 2,00 za m² netto miesięcznie plus media.

3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


  1. Wykaz ten wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

 Członkowie Zarządu:                                                              wz. Przewodniczący Zarządu

                                                                                                        Maria Dziekońska


  1. Tadeusz Góralczyk
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 cze 2019 09:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 584 razy