BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/83/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

 

Na podstawie art. 32 ust.1ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) uchwala się, co następuje:

 § 1

 

 

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/ 27, przeprowadzony w dniu 11 czerwca  2019 r., ogłoszony    30 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały Nr 14/68/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w wyniku którego została wyłoniona kandydatka na stanowisko dyrektora Pani Mariola Czarnecka

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

                                                                                               

                                                                                        
Członkowie Zarządu:                                                                  wz. Przewodniczący Zarządu:

Tadeusz Góralczyk                                                                                 Maria Dziekońska

Kazimierz Polkowski

Agnieszka Zduńczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 636 razy