BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 19/84/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński

 

   Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i  art.7  ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.              o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r., poz. 698,730), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych, niżej wymienionych, do kategorii dróg  gminnych  publicznych  w  Gminie  Śniadowo                           w następujący sposób:

 


  1. a) działki nr: 130/2,94/3,95/3,69,11/1 w obrębie Zagroby, stanowiące drogi wewnętrzne, zalicza się do  kategorii gminnej. Są one przedłużeniem  drogi gminnej nr 105918B, relacji droga woj.nr 677 – Stare  Konopki – Zagroby,
  2. b) działkę nr 131 w obrębie Dębowo i działki nr: 103 i 119 w obrębie Uśnik Kolonia,

stanowiące drogę wewnętrzną, zalicza się do kategorii drogi  gminnej, relacji Dębowo –     Uśnik Kolonia.

 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          

Członkowie Zarządu:                                                         wz.  Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 

Tadeusz Góralczyk                                                                   Maria Dziekońska
Kazimierz Polkowski

Agnieszka Zduńczyk

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 724 razy