BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 20/88/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

 

          Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2.

 § 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 41.202.380,00 zł, w tym: dochody bieżące – 33.782.652,00 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 7.419.728,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 42.355.619,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.250.096,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 10.105.523,00 zł.

 § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                               wz. Przewodniczący Zarządu:

                                                 


  1. Tadeusz Góralczyk                                                          Maria Dziekońska
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk .

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 554 razy