BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 20/89/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)  oraz art. 63 ust. 1, 10 i 21, w związku z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Marioli Czarneckiej stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     wz. Przewodniczącego Zarządu:

 


  1. Tadeusz Góralczyk                                                            Maria Dziekońska                           
  2. Kazimierz Polkowski
  3. Agnieszka Zduńczyk

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 540 razy