BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/91/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2.

 § 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 44.389.609,00 zł, w tym: dochody bieżące – 33.916.619,00 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 10.472.990,00 zł,

 

– wydatki ogółem        – 47.179.309,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.250.096,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 14.929.213,00 zł.

 § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                  Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska                                              Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 14:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 650 razy