BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/95/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo - Śniadowo na odcinku Osobne - Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 od dł. 2,8km

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Śniadowo  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo - Śniadowo  na odcinku Osobne - Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 od dł. 2,8km.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                 Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                                 Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:01
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 626 razy