BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/96/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym ,,Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Łomża, ul. Nowogrodzka 60,18-400 Łomża, w sprawie uprzątnięcia drzewostanu w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na ,,Przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”, gm. Piątnica i gm. Jedwabne pow. łomżyński, woj. Podlaskie”, zgodnie z Decyzją Starosty Łomżyńskiego Nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. (Znak ROŚB.6740.2.10.2018).

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się porozumienie ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym ,,Lasy Państwowe” Nadleśnictwem Łomża, ul. Nowogrodzka 60,18-400 Łomża, w sprawie uprzątnięcia drzewostanu w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej   na ,,Przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego JNI01028662 w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową   nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe”, gm. Piątnica  i gm. Jedwabne pow. łomżyński, woj. Podlaskie”, zgodnie z Decyzją Starosty Łomżyńskiego Nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. (Znak ROŚB.6740.2.10.2018).

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                               Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 696 razy