BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/97/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie miasta Wasilków w Powiecie Białostockim

 

Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i  art.6a ust.2, art.10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.2068 z 2019r., poz.698,730)  Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

 § 1

 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej na działce nr  dz. nr 6059/3,położonej w mieście Wasilków, Gmina Wasilków, Powiat Białostocki,  celem wyłączenia jej z pasa drogowego.          

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                           Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 524 razy