BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/98/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dróg powiatowych nr 1920B (Mieczki Czarne – Pawełki – Stryjaki) oraz 1921B (droga 1919B – Pawełki) w msc. Pawełki, gmina Jedwabne na dł. odc. ok 500m.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Jedwabne w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dróg powiatowych nr 1920B (Mieczki Czarne – Pawełki – Stryjaki) oraz 1921B (droga 1919B – Pawełki) w msc. Pawełki, gmina Jedwabne na dł. odc. ok 500m.

 § 2

 

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska……………………..                            Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk…………………….
  3. Kazimierz Polkowski…………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk…………………...
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 529 razy