BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/100/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2019 roku
w sprawie zbycia udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 4 ust. 4 uchwały  nr   VIII / 44 /2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów,  a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Łomżyński – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1

Zbywa się 20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o., na rzecz tej spółki, w celu ich umorzenia. Zbycie udziałów jest równoznaczne z wystąpieniem Powiatu Łomżyńskiego z ŁFPK.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                             Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska ………………………              Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk ……………………..
  3. Kazimierz Polkowski …………………..
  4. Agnieszka Zduńczyk ……………………
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 16:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 520 razy