BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 22/101/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                                 Przewodniczący Zarządu:

 Maria Dziekońska                                                   Lech Marek Szabłowski

 Tadeusz Góralczyk

 Kazimierz Polkowski

 Agnieszka Zduńczyk

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 wrz 2019 15:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 629 razy