BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 23/103/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

 § 1

 

Zwiększa się  plan dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 70.268,00 zł, według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

  • zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.268,00 zł,
  • dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych.

 § 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

 § 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 44.506.442,00 zł, w tym: dochody bieżące – 34.033.452,00 zł,

                                                                              dochody majątkowe – 10.472.990,00 zł,

 

– wydatki ogółem          – 47.296.142,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.366.929,00 zł,

                                                                              wydatki majątkowe – 14.929.213,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:                                            Przewodniczący Zarządu:

 


  1. Maria Dziekońska .                                   Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 wrz 2019 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 509 razy